Wednesday, December 8, 2021

कोल्हारवाडी ग्रामस्थांनी केलेल्या मदतीमुळे वाचले चिमुकल्याचे प्राण….

आंबेगाव तालुक्यातील कोल्हारवाडी येथील चिमुकल्याला मण्यार जातीच्या सापाने चावा घेतल्याने त्याच्यावरील उपचाराचा खर्च गरिबीमुळे कुटुंबीय खर्च करू शकत नव्हते मात्र ग्रामस्थांनी केलेल्या मदतीमुळे चिमुकल्याचा...

20210215_145216